MŁODZIEŻ ELŻBIETAŃSKA
TO LUDZIE MŁODZI, KTÓRZY PRAGNĄ BUDOWAĆ WOKÓŁ SIEBIE "NOWĄ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA" (NMI 50).

Łączy nas wspólne pragnienie przedłużania dzieła św. Elżbiety. Chcemy w drugim człowieku rozpoznać Jezusa, który jest głodny, spragniony, nagi i osamotniony... więcej

Spotkania modlitewne ME odbywają się w każdą DRUGą NIEDZIELĘ MIESIĄCA o godz. 15.00 w domu Sióstr Elżbietanek przy ul.Rycerskiej 2 w WARSZAWIEAKTUALNOŚCI:

TEMAT ROKU:

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
-codzienna modlitwa
za wspólnotę godz.21.00
-comiesięczne spotkania modlitewne
- 6.02=>wyjazd do Zagórza
- 9-11.02 SKUPIENIE ME w Zalesiu Górnym
- Dzień Chorego więcejINICJATYWY:

-wolontariat w Zagórzu u dzieci niepełnosprawnych
-jednorazowe akcje okolicznościowe tj. dzień chorego itp.